Την διδασκαλία της τοπικής ιστορίας ζητά ο Φ. Μπαραλιάκος

Την ένταξη της Τοπικής Ιστορίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρότεινε με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη ο Βουλευτής Πιερίας, Ξενοφών Μπαραλιάκος.

Στο επιστολικό του κείμενο ο κ. Μπαραλιάκος αναφέρει πως η ενασχόληση των μαθητών/-τριών με θέματα Τοπικής Ιστορίας βοηθά στη συνειδητοποίηση της ποιότητας του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της κριτικής στάσης και της ερευνητικής διάθεσης για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

Συμπληρώνει πως είναι κεφαλαιώδους σημασίας οι νέοι μας να  γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, να εθιστούν στην παρατήρηση, στην έρευνα συγκεκριμένων ιστορικών χώρων, στη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων της Τοπικής Ιστορίας να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

Η γνώση της ιστορίας ενός τόπου, υπογραμμίζει σε έτερο σημείο της επιστολής ο Βουλευτής Πιερίας, από τους ίδιους τους μελλοντικούς πολίτες του είναι σημαντική παράμετρος ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή υπό την έντονη απειλή της πολιτισμικής αλλοτρίωσης και ισοπέδωσης.

Θα ενισχύσει το μάθημα της σχολικής ιστορίας, θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της γενικής ιστορίας, θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους στον τόπο όπου ζουν και να ανακαλύψουν τη μοναδικότητα και πολυπλοκότητα της κοινωνίας τους, διευρύνοντας τα σύνορα μεταξύ σχολείου και κοινωνίας.

Ολοκληρώνοντας το κείμενό του ο κ. Μπαραλιάκος προτείνει να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σε  μια ουσιαστική παρέμβαση, ώστε το μάθημα της τοπικής ιστορίας να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εκπόνησης Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτικού Υλικού σχετικά με τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας διαφόρων περιοχών της χώρας.

Ετικέτες