Την Τετάρτη 20/3 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, και ώρα 18:00

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφιση Σχεδίου 1ης Υποχρεωτικής Τακτοποιητικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 2. Υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2024
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 3. Καθορισμός των όρων ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΥΑ Κατερίνης προς τον Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 6. Τροποποίηση της 111/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών»
  Εισηγητής: Θεόδωρος Τόνας, ειδικός σύμβουλος
 7. Σύναψη συμφώνου συνεργασίας για τη διανομή ζωοτροφών με σκοπό την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Κατερίνης και την προαγωγή του εθελοντισμού για την διαχείρισή τους
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 8. Κατάργηση ή διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αντωνίου 46 (έναντι Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου), χωροθέτησή του και επιλογή διαδικασίας της εκ νέου παραχώρησης στην Κοινότητα Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό συμβούλιο για αποχώρηση από το δίκτυο της Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων (ΔΕ.Π.ΑΝ.)
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος
 10. Εισήγηση προς το Δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης ως τακτικό μέλος στο Διεθνές Δίκτυο Πόλεων ICLEI Local Governments for Sustainability (Διεθνές Συμβούλιο για τις Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες)
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος
 11. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, περί τροποποίησης αδειών λειτουργίας δομών του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Μιχαήλ Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος
 12. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6005073 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2024ΕΠ00870006, Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπόλογου για τη διαχείρισή του, β) ορισμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης για το ανωτέρω έργο, γ) ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες του ανοίγματος του παραπάνω λογαριασμού για το ανωτέρω έργο
  Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος
 13. Έγκριση της 8/2024 απόφασης διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2023»
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Σύλλογο Φιλάθλων Κατερίνης «Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ», με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, για τη διεξαγωγή της Προημιτελικής και Ημιτελικής Φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Κ20 Κοριτσιών, που θα διεξαχθούν στην Κατερίνη από 21 έως 24 Μαρτίου 2024 και παραχώρηση της χρήσης του Β’ ΔΑΚ (κεντρική σάλα) για τη διεξαγωγή τους
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης