Την Τετάρτη 26 ΙΟυνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00. Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις σε16 θέματα.

Τα θέματα

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 2. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου της Κοινότητας Ελάφου στον «Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ελάφου ΤΑΥΡΟΣ» για την διεξαγωγή ετήσιου χορού
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 3. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 390201019002 (Ο.Τ. 113 – αμφιθέατρο)
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 4. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Ανδρομάχης στον Γ.Α.Σ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ «Η ΕΛΠΙΣ» για την διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 5. Τροποποίηση – συμπλήρωση της 106/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση και κωδικοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων περί χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ. Δήμου Κατερίνης»
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 6. Τροποποίηση της 30/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (ΑΔΑ: 6ΓΘ8ΩΕΤ-633) ως προς το σημείο Ε
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης
 7. Έγκριση του 3/14.6.2024 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 8. Αποδοχή της αίτησης για την Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.112 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικών – Αναθεώρηση του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος
 9. Αποδοχή της αίτησης για την Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.102 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικών – Αναθεώρηση του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος
 10. Αποδοχή της αίτησης για την Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.77Β της Πολεοδομικής Ενότητας Αναθεώρηση Καπνικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος
 11. Άρση απαλλοτρίωσης και εκκίνηση της τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κατερίνης στα οικοδομικά τετράγωνα στο Ο.Τ. 216 και στο Ο.Τ. 205Β
  Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος
 12. Τροποποίηση της 34/2024 απόφασης ΔΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή προέδρου – αντιπροέδρου” λόγω παραίτησης μέλους
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος
 13. Παραχώρηση του Α’ ΔΑΚ Κατερίνης έπειτα από αίτημα του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού και Υπαπαντής του Κυρίου Κατερίνης για φιλανθρωπική εκδήλωση
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος
 14. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Φωκαΐδης, ειδικός συνεργάτης
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.)
  Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
 16. Κατ’ εξαίρεση απαλλαγή καταβολής τροφείων για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Μιχαήλ Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης