Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο προϋπολογισμός του 2021 στο Δημ. Συμβούλιο Κατερίνης

Στις 6.00 το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα από τις 13-11-2020, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης προκειμένου να συζητήσει ένα και μοναδικό θέμα “Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2021”

Εισηγητής στο θέμα είναι η Οικονομική Επιτροπή