Την Τρίτη 28 Απριλίου ο προγραμματισμός καθαρισμού Δεξαμενής Ύδρευσης Κορινού

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με προσήλωση στον στόχο της, που είναι η αδιάλειπτη υδροδότηση και ποιοτική παροχέτευση με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, στο σύνολο τόσο των Δημοτικών, Τοπικών Ενοτήτων όσο και στην πόλη της Κατερίνης, την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 θα προβεί σε εργασίες καθαρισμού της υδρευτικής δεξαμενής της Τ.Κ Κορινού.

Για τον λόγο αυτό αύριο Τρίτη 28 Απριλίου 2020 η υδροδότηση του Κορινού θα γίνεται χωρίς υψηλή πίεση και ως εκ τούτου ζητούμε από τους καταναλωτές μας να φερθούν με φειδώ στο παρεχόμενο από το δίκτυο νερό.

Για τις προγραμματισμένες ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κορινού κ. Μορθανάσης Ιωάννης ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει ήδη τους κατοίκους του Κορινού.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

      Μπουσνάκης Αστέριος