Το πρόγραμμα των εργασιών οπτικών ινών στην πόλη της Κατερίνης

Γνωστοποιείται ότι οι οδοί εκσκαφής για το χρονικό διάστημα 19 έως 22/03, στο πλαίσιο του έργου FTTH ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζ, στην πόλη της Κατερίνης είναι οι εξής:

ΚΑΜΠΙΝΑ146130102120
ΟΔΟΙΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ19ης ΜΑΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΕΦΕΣΟΥΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚΝ. ΔΙΚΑΣΕΦΕΡΗΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΑΝΑΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΜΙΝΩΑ
Α΄ΙΩΑΝΝΟΥΕΥΡΙΠΙΔΟΥΓΑΣΤΟΥΝΗΣΒ΄ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΙΣΧΥΛΟΥΟΙΝΟΗΣΜΥΚΗΝΩΝ
Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Α΄Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ευχαριστούμε τους κατοίκους για την κατανόηση.