109.740 € από το “ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ” στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Εγκρίθηκε το αίτημα που είχε υποβληθεί από το δήμο Πύδνας-Κολινδρού το Δεκέμβριο 2019, για ένταξή του στο πρόγραμμα του “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”.

Το έργο, συνολικού ποσού 109.740 €, αφορά το σύνολο των σχολικών κτηρίων του δήμου (Νηπιαγωγία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) και θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020.

Η υλοποίηση του έργου θα επιλύσει ένα σημαντικότατο και χρόνιο πρόβλημα των σχολικών κτηρίων του δήμου, που έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού.