2η Γιορτή Γεωργού & Κτηνοτρόφου Λεήμονα 2024

Το ΣαββατοΚύριακο 10 & 11 Αυγ 2024, στο χωριό Λεήμονας, Δήμου Ευρώτα, Λακωνίας προετοιμάζεται η 2η Πανελλαδική Πολιτιστική Γιορτή του Γεωργού και του Κτηνοτρόφου 2024, από τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Λεήμονα & Αγίων Ταξιαρχών Νομού Λακωνίας.

Η Πανελλαδική Πολιτιστική Γιορτή Γεωργού & Κτηνοτρόφου είναι μια θεματική γιορτή πολιτιστικού περιεχομένου που αφιερώνεται στην πολυποίκιλη συνεισφορά του γεωκτηνοτροφικού κόσμου της Ελληνικής αγροτικής υπαίθρου στον εθνικό μας πολιτισμό, και ταυτόχρονα επικεντρώνεται στην αναζήτηση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών τρόπων Τοπικής Ανάπτυξης της Αγροτικής Υπαίθρου.

Στην προσπάθεια συμβάλουν λαογράφοι, αγροτολόγοι, γεωργοί & κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων εντοπίζεται η συμβολή των: Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (τ. Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών), κ Δημήτριος Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα, AgroBus, Συγγραφέας, τ. Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης Γεωργικής Βιοτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης), κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, Γραμματέας Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής), ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή διακρίνονται οι: κα Νικολέτα Λεϊμονίτη (Συγγραφέας, Διευθύντρια Λεημονίτειου Λαογραφικού Μουσείου, Πρόεδρος Συλλόγου Νέοι Ορίζοντες), κα Αθανασία Κασιμάτη (Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λεήμονα Δήμου Ευρώτα Λακωνίας), κα Ευγενία Αθανασάκου (Γραμματέας Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Λεήμονα & Αγίων Ταξιαρχών) & κ. Ιωάννης Σαμαρτζής (Πρόεδρος Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Λεήμονα Αγίων Ταξιαρχών Νομού Λακωνίας, Φοιτητής Φιλολογίας ΕΚΠΑ).

Στο πρόγραμμα της διοργάνωσης 2ης Πανελλαδικής Πολιτιστικής Γιορτής του Γεωργού & Κτηνοτρόφου 2024, περιέχονται οι παρακάτω δραστηριότητες, που είναι όλες με ελεύθερη είσοδο:

Σάββατο, 9/8/2024, 18.00-20.00, πλατεία Λεήμονα, Πανελλαδικό Συνέδριο με θέμα: «Το Αύριο της Γεωργίας & Κτηνοτροφίας στην Ελλάδα» και αντικείμενο την Τοπική Ανάπτυξη στην Αγροτική Ύπαιθρο,

Σάββατο, 9/8/2024, 20.30-23.00, πλατεία Λεήμονα, Υπαίθρια έκθεση τοπικών προϊόντων (τροφίμων & τεχνημάτων) και γευσιγνωσία τοπικής γαστρονομίας

Κυριακή, 10/8/2024, 20.30-22.30, πλατεία Λεήμονα, Παρουσίαση παραδοσιακών τοπικών δημοτικών ασμάτων και χορευτικών σχημάτων

Τον Ιουν 2022 η Ευρ Επιτροπή ενστερνίσθηκε και ψήφισε το Rural Pact 2040 ή Αγροτικό Σύμφωνο για την Αγροτική Ύπαιθρο 2040. Πλέον η ανάπτυξη δεν είναι αποκλειστικό οικονομικό θέμα ούτε αντικείμενο μίας ελίτ επιστημόνων ή εξουσιών, αλλά των ιδίων των πολιτών. Η Τοπική Ανάπτυξη, ως «σχεδιασμένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο που αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από έναν φορέα αλλαγής σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής, όσο και στη διαδικασία υλοποίησής του»

Η 2η Πανελλαδική Πολιτιστική Γιορτή Γεωργού & Κτηνοτρόφου 2024 προσκαλεί όλους στο χωριό Λεήμονας, Δήμου Ευρώτα, Λακωνίας το ΣαββατοΚύριακο 10 & 11 Αυγ 2024. Πληρ: κ Ι. Σαμαρτζής, 6970515616, [email protected]. ………………….Για την καταγραφή, Δ. Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998282382.