eTETTiX: Μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσφοράς στον πολιτισμό τον αθλητισμό και την κοινωνία

Η διαδικτυακή πλατφόρμας eTETTiX έχει σαν σκοπό την χρηματοδότηση φορέων και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής προσφοράς, Περιβάλλοντος κ.ά.

Λειτουργεί στην διεύθυνση  www.etettix.gr

Η πλατφόρμα είναι μία καινοτόμα ιδέα,  πανελλαδικής εμβέλειας, με αρχικό σημείο εκκίνησης και εφαρμογής την Πιερία μας.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τη σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία   και ταξινομείται, από πλευράς αναζήτησης κεφαλαίων,  στην κατηγορία  Crowdfunding  (επενδύσεις πλήθους).

Χρήση της  «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» γίνεται από τις οντότητες “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ”, “ΣΩΜΑΤΕΙΟ”, “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”  και “ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Επιχείρησης”.

Για όλες τις οντότητες η εγγραφή είναι  δωρεάν.

Η αποδέσμευση και η παύση χρήσης της πλατφόρμας είναι εφικτή για κάθε οντότητα, κάθε στιγμή, με απόφαση της κάθε οντότητας.

Το κεφάλαιο,  για τη ροή χρηματοδότησης  προκύπτει  από τη διαδικασία λιανικής πώλησης (ή παροχής υπηρεσιών)  των επιχειρήσεων (Β2C ) , που θέλουν να επιδείξουν  «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Η πλατφόρμα λειτουργεί  σε περιβάλλον πραγματικού χρόνου  (Real Time) με άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων οντοτήτων για την κάθε συναλλαγή.

Όλα τα δεδομένα όλων των συναλλαγών φυλάσσονται ες αεί.

Η διαδρομή του χρήματος για όλες τις ποσότητες και όλες τις οντότητες γίνεται μόνο μέσω του τραπεζικού συστήματος και   είναι πάντα διαθέσιμη σε κάθε νομίμως ενδιαφερόμενο.

Οφέλη Οντοτήτων

 • Οφέλη “ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ” :εξασφαλίζουν χρηματοδότηση ανάλογη της αγάπης και της αποδοχής της δράσης τους, από την κοινωνία χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
 • Οφέλη “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ” :στηρίζουν τα αγαπημένα τους σωματεία και κερδίζουν άμεσα και οι ίδιοι μέρος της χορηγίας.
 • Οφέλη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” :
  • Κερδίζουν στοχευμένα  νέους πελάτες από  «συμπαγείς δεξαμενές» καταναλωτών με συγκεκριμένο προφίλ.
  •  Παγιοποιούν  τις σχέσεις τους με υφιστάμενους πελάτες .
  • Εμφανίζονται στον οδηγό αγοράς της πλατφόρμας.
  •  Αναγνωρίζεται φορολογικά το ποσό προσφοράς  σαν έξοδο, διότι λαμβάνουν τιμολόγιο από την «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ».
  • Και τέλος επιδεικνύουν την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» με όσα πλεονεκτήματα αυτή παρέχει στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα σας προτείνουμε να μας εμπιστευτείτε και να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα μας.

Τι πρέπει να κάνετε

 • Να μελετήσετε τους όρους  χρήσης που είναι αναρτημένοι στο www.etettix.gr και περιλαμβάνουν τις ενότητες:

            a.-προσωπικών δεδομένων,

            b.-οικονομικών συναλλαγών και τιμολόγησης,

            c. -στόχων  της  «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»,

            d.-χρήσης αυτής της «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»

 • Να ορίσετε ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις τεχνολογίες internet & mobile phones για να το εκπαιδεύσω προσωπικά, προκειμένου να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής  εκπαίδευσης χρηστών στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου σας.( χρόνος εκπαίδευσης του ατόμου 1-2 ώρες).
 • Να εγγραφείτε στο  www.etettix.gr  σαν σωματείο και να οριστεί υπεύθυνος  χρήστης.
 • Να εγγραφείτε ο καθένας στο  www.etettix.gr  σαν καταναλωτές και να εκπαιδευτείτε στη χρήση (χρόνος εκπ/σης 5-20 min).
 • Να προτείνεται στις επιχειρήσεις που συναλλάσσεστε, να ενταχθούν στην πλατφόρμα.
 • Να επικοινωνείτε πάντα την ένταξή σας στην πλατφόρμα, για να δίνεται τη δυνατότητα σε ανθρώπους άλλων περιοχών και φίλων να σας στηρίζουν.

Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία, πρόβλημα η πρόταση για βελτίωση της υπηρεσίας μας.

Ευελπιστούμε ότι η πρότασή μας θα δώσει τους πόρους στα κοινωνικά σωματεία να υπηρετήσουν καλύτερα και με περισσότερη άνεση τους σκοπούς τους.

Προσοχή !!

Θα δημιουργηθούν δωρεάν, κλειστά τμήματα εκπαίδευσης των 5 ατόμων.

Για κάθε σωματείο ένα άτομο, χρόνος εκπαίδευσης  1-2 ώρες.

Όσοι ενδιαφέρεστε,  να στείλετε email στο gkremos@etettix.gr  με όνομα και τηλέφωνο του ατόμου που θα εκπαιδευτεί.

Καλό είναι να είναι εξουσιοδοτημένος από το ΔΣ να κάνουμε εγγραφή  του σωματείου σας στο www.etettix.gr

Ετικέτες