Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

..ζωή εναντίον εγκατάλειψης….