Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…έτσι, μπας και ξεπλυθεί το μέσα μας…