Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…πόσο, πραγματικά, ο εαυτός σου είσαι…;