Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…στο εξής, καθημερινότητα…