Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…αυτούς, τους περισσότερο μόνους, μην τους λησμονάτε…