Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…περί συναισθημάτων ο λόγος…