Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…τα πάντα, στραμμένα προς σ’ αυτόν… Όλυμπος!