Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…πεταμένα λεφτά…