Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…με την ευχή, όλα τα όχι όμορφα να τελειώσουν σήμερα και τα πάντα αύριο να είναι όπως παλιά…   Καλή Χρονιά!