Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…γιατί με παρέα, είναι πάντα καλύτερα…