Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…αρκεί να σηκώσεις το κεφάλι σου και να κοιτάξεις ψηλά…