Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…θα ψάχνουμε να βρούμε την ομορφιά γύρω μας…