Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…μην αφήνεις την αγάπη σου “διψασμένη”…