Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…για τα χελιδόνια που θα ‘ρθουν…