Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…”καθαρίζοντας” τη ζωή και την ψυχή σου…