Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…πολύς λόγος γίνεται και γι’ αυτά, τον τελευταίο καιρό…