Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…η λεπτομέρεια, πάντα θα κάνει τη διαφορά…