Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…η ζωή είναι δρόμος…