Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…κι ας είναι καμένο το μέσα μας…