Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…αλήθεια, πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να στέκεται έτσι;