Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…καλό φθινόπωρο…