Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι…