Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…ομορφιές απ’ τα παλιά, στο σήμερα…