Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…αν το 2021 ήταν φωτογραφία…