Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…σχολείο, η φύση…