Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…είναι θέμα οπτικής…