Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…Αναρχία στον Άγιο Βαλεντίνο…