Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…αν η ελευθερία ήταν φωτογραφία…