Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…δεν μπορεί, λίγη αγάπη θα υπήρξε πριν την εγκατάλειψη…