Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…και ευτυχώς, υπάρχουν κι αυτοί που επιλέγουν να “ανεβαίνουν” όμορφα…