Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου…