Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…μέχρι που θα έφτανες για μια θέση..;