Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…παγίδευσε τον ήλιο και άπλωσε παντού το φως του…