Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

“Ιθάκη δε βρήκα, μα βρήκα τη θάλασσα”  Α.Π.