Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…βαθιά συσκεπτόμενοι: πότε, επιτέλους, ο καιρός θα έρθει στα συγκαλά του..;