Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…σαν τα ψέματα που κρατάνε μια ζωή…