Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

Να ταξιδεύεις! Όσο και με όποιον τρόπο μπορείς, να ταξιδεύεις!