Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…στις τέλειες ατέλειες, λοιπόν, με αγάπη πολλή…