Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…πόσο σκληρό να φεύγουν “τόσο μόνοι” όλοι αυτοί που χάνονται αυτόν τον καιρό…