Με τη ματιά και το φακό της Τάνιας Δούλαλα

…να ξεχωρίζεις και να ομορφαίνεις τον τόπο…