Με τη ματιά και τον φακό της Τάνιας Δούλαλα

…γεωμετρία της ζωής…